Østre Landsret

Retssalen i 4. afdeling, Østre Landsret.

Udsmykningen af retssalen er tænkt som en frise der løber på tre vægge. Det er de horisontale former som er gennemgående i alle syv billeder. Ideen er at skabe en fornemmelse af det store åbne rum i landskabet. Det er Det sydfynske Øhav med de mange øer som er udgangspunktet for udsmykningen.

 

De to lyse malerier på væggen mod nord har en blå stribe som løber gennem noget gult. Det er den kolde havflade mellem himlens og strandens varme flader.

På den modsatte væg, mod syd, er der to blå malerier med en gul stribe, en varm stribe mellem havet og skyerne. Motivet er, i modsætning til de gule billeder, set fra havet.

De tre kvadratiske billeder på vestvæggen er de mest dynamiske og kontrasterer dermed stemningen i de lange malerier.

La décoration de la salle d’audience dans la cour d’appel à Copenhague est fait comme une frise qui courit sur les trois des quatre mures. Ce sont des forms horizontal qui sont les constants dans les sept images. L’idée est de donne une impression du grand espace. C’est la mer au syd de la Fionie avec son grande nombre d’îles qui est l’inspiration de la décoration.

Les forms horizontal se décalent tranquillement, de plan en plan, dans la mer, au ciel, dans le sable et dans l’élyme de sables. L’idée est de créer des images lyriques.

Les deux pentures claires au mur nord ont une bande bleue qui court à travers du jaune, c’est la plaine froide de la mer entre la chaleur du ciel et de la plage.

Au mur contraire, au syd il y a deux peintures bleues avec une bande jaune, une bande chaud entre la mer et les nuages. Le motif est, contrairement à la peinture jaune, vu par la mer.

Les trois peintures carrées sur le mur ouest sont les plus dynamiques et contrastent par cela l’ambiance dans les pentures longues.