Ringe Bibliotek

Flammende figurer, glascollage, mødelokalet på 1. sal, 2004

 

Flammende figurer, glascollage, voksenafdelingen i stueetagen. glascollage. 2004

 

Svævende figurer, glascollage, salen på 1. sal, 2004

 

Svævende figurer, glascollage, børneafdelingen i stueetagen, 2004

Glasudsmykning i Ringe Bibliotek

Et bibliotek er et sted med mange informationer. Brugerne er opfyldt af opmærksomhed på bøger, CD’er og informationer fra Internettet. For at give de besøgende et alternativ til den intense informationsmængde er udsmykningen søgt udformet meget enkelt og poetisk. Det er meningen at man skal kunne dvæle ved, og finde ro i, glasmosaikken. Den enkle skønhed i form og farve skal være kvaliteten i udsmykningen.

Udsmykningens motiv

To motiver som kontrasterer hinanden og dermed giver hinanden modspil. Der er et køligt og let motiv og et varmt og fyldigt motiv. Det blå motiv på den nordlige gavl hedder: „Svævende figurer”. Det er figurer, som har en drømmende lethed, en faldende bevægelse der breder sig ud. Jeg har tænkt på: Himlen, sommerfugle, hav, blade fra træer og blade fra bøger. Det røde motiv på den sydlige gavl hedder: „Flammende figurer”. Det er figurer som bevæger sig i lidenskabelige livfulde arabesker og har en opstigende bevægelse. Jeg har tænkt på: Blade, menneskekroppe, flammer og sollys. Under arbejdet har jeg været optaget af Inger Christensens digtsamling „Sommerfugledalen”.

Glasarbejdet er udført af Per Steen Hebsgaards værksted. Det er gennemfarvet, pustet glas fra Frankrig og Tyskland. Figurernes dele er skåret så farverne står sammen uden sorte blysamlinger. Det giver en koloristisk kvalitet når farverne står tæt sammen.

Figurerne er limet fast på indersiden af vinduerne for at give mulighed for at opleve den levende overflade på glasset. At glasset er placeret indvendig giver en helt speciel dyb farvevirkning om aftenen, når baggrunden er sort.

Kvaliteten ved en glasudsmykning er at den konstant forvandles med årstidernes skiften, dagens gang og vejrliets skiften. Når solen skinner ind projecteres der lysbilleder ud over gulv og møbler. I gråvejr får farverne en blød og fyldig karakter.

 

Décoration en verre à la bibliothèque de Ringe

Une bibliothèque est un lieu avec beaucoup d’informations. L’attention des utilisateurs est dirigée vers les livres, les CDs et les informations sur l’internet. Pour donner aux visiteurs une alternative à la vaste information, le décoration est conçue de façon très simple et poétique. L’idée est qu’on peut s’arrêter et trouver paix et tranquillité en regardant le verre. La beauté simple en forme et en couleur doit être la qualité de la décoration.

Le motif de la décoration

Il y a deux motifs complémentaires et de cette façon l’un marque l’autre. Il y a un motif froid et léger et un motif chaud et sensuel. Le motif bleu et léger est du côté nord et s’appelle « Figures flottantes » Ce sont des figures qui ont une légèreté rêveuse et un mouvement descendant qui s’élargit. J’ai pensé au ciel, aux papillons, à la mer et aux feuilles des livres ou des arbres. Le motif sensuel et rouge du côté sud s’appelle «  Figures flamboyantes ». Ce sont des figures qui se remuent passionnément en arabesques pleines de vie dans un mouvement ascendant. J’ai pensé aux feuilles, aux corps humains, aux flammes et à la lumière de soleil.

Les figures sont collées du côté intérieur du verre des fenêtres pour mettre la structure vivante du verre en évidence. Ceci donne une qualité profonde tout à fait particulière de la couleur le soir.

La qualité d’une décoration en verre est qu’elle se transforme constamment avec le changement des saisons et au cours de la journée. Quand il fait soleil les figures sont projetées sur le plancher, quand le temps est gris et nuageux les couleurs prennent un caractère doux et ample.