Nyborg Strand Væg

Skillevægge, Hotel Nyborg Strand, 1994, acryl, 6×20 m.

Mønstre

Skydevæggene i den store sal bruges til at dele salen i tre mindre sale.Når vægstykkerne rulles ud fra magasinet, kommer de hver gang i en tilfældig rækkefølge og giver derfor et nyt mønster hver gang.
Farverne på vægstykkerne er inspireret af skov og strand, som kan opleves ved Storebælts kyster.

Figures concrètes

Les murs coulissants dans la grande salle servent à diviser celle-ci en trois petites salles. Chaque fois que les murs coulissants sont mis en place ils forment au hasard une nouvelle configuration. Les couleurs aux murs sont inspirées par la plage et la forêt.

Patterns.

The sliding panels in the great hall are used to devide the hall into three smaller halls.When the wall panels are slid out from their hiding they always come in a haphazard order and therefore give a new pattern every time.
The colours on the wall panels have been inspired by the wood and the beach which can be seen on the coasts of Storebælt.