Tved Skole

Spejlbilleder

En udsmykning i den lille og stærkt trafikerede forhal i Tved Skoles nye tilbygning.De særlige krav til slidstyrke inspirerede til dette relief, som er udført i kraftig møbelplade. De udsavede profiler af børn fotograferet i skolegården er bagfra beklædt med kobberplade, så man kan “spejle sig i hinanden”. Pladens overflade er snittet til forskellige strukturer, der er udskåret fugle og det hele er bemalet.Det er meningen at relieffet skal friste til berøring og dermed få nye nuancer af sliddet.

Udsmykningen er skænket af Albani Fonden

Images reflétées

Une décoration dans le petit vestibule d’une école où il y a une circulation intense. Les silhouettes des enfants sont sciées dans le bois et au – dessous il y a une plaque de cuivre – l’image reflétée.
La plaque est travaillé pour créer des surfaces variées (oiseaux etc.) et finalement peinte.
L’intention est qu’avec le temps (touchée par tous ceux qui passent) se créent encore plus de nuances.

Reflected images.

A decoration in the small and busy hall of the new extension of Tved School.
/ The special demands for wearing qualities inspired this relief which has been made by a strong bolckboard. The sawed out profiles of children photographed in the playground have been covered with copperplates on the backsides so that you can be reflected in each other.
The surface of the plate has been cut into several structures, birds have been cut and it has all been painted. The idea is that the relief will entice touching and thereby achieve new nuances from the wear.

The decoration has been given by the Albani Foundation.