Vejen

Vejen er en bog med 26 originaltrykte litografier, udgivet i 1978.

Det er litografier som har indtryk fra køreture mellem Svendborg og Odense som motiver.

Vejen ( la route) est un livre avec 26 lithographies, publié en 1978.

C’est des lithographies qui ont les impressions du tour entre Odense et Svendborg comme motif.