Svendborg Sygehus Glascollage

 1995

Glascollage

Da jeg for nogle år siden udførte en glascollage til udsmykning af en vandrehal, var der to ting som adskilte det fra arbejdet med maleri og litografi. Den ene var den utrolige farvestyrke, der kan være i glas, og det andet, nødvendigheden af at arbejde i enkle flader.

Jeg havde i nogle år forinden arbejdet med gentagelser af motivdelene i billedet, så der opstod mønstre. Under arbejdet med glascollagen fortsatte jeg med gentagelser, men også med flere mønstre over hinanden i billedet.

Udsmykningen er placeret så en gangbro går hen foran glascollagen; derved lægger gangbroen sig over billedet, som endnu et mønster. I vinduesglasset omkring glascollagen spejler vinduessprosserne fra taget sig. Spejlingerne giver hermed en sammenvævning af mange mønstre.

Arbejdet med glascollagen er udført på Per Steen Hebsgaards glasværksted.

På denne måde er der, med udsmykningen og farvesætningen af hele huset, vævet nogle farver sammen med det funktionelle.

De klare former og rene farver, som jeg her kom til at arbejde med, gjorde at selv små farve- og linieforskydninger virkede stærkt netop på grund af enkelheden.

Collage en verre

Il y a quelques annèes lorsque je réalisai un collage en verre pour décorer une salle de pas perdus, il y avait deux éléments qui différenciaient ce travail de la peinture et de la lithographie. Le premier était l’incroyable puissance des couleurs qu’il y a dans le verre et l’autre, l’obligation de travailler avec des formes pures.

Quelques années auparavant j’avais travaillé avec la répétition de motifs dans la peinture de façon à obtenir des effets de dessins répétitifs.

Durant la réalisation de ce collage de verre j’ai continué les répétitions, mais aussi utilisé des superpositions de motifs.

Cette œuvre est placée juste derrière une passerelle de façon à ce que cette passerelle s’y réflète, amenant ainsi de nouveaux motifs répétitifs. Les croisillons des fenêtres du plafond se mirent sur le verre des fenêtres autour des mosaïques. Ces effets de miroir donnent des combinaisons de motifs infinies.

De cette façon le collage et les couleurs de toute la maison sont liés avec les fonctions dans la maison.

Les formes précises et les couleurs pures avec lesquelles je travaillais alors, firent que le moindre décalage de ligne ou de couleur prenait un effet important, justement à cause de cette simplicité même.

 

 

 

Glass collage

When some years ago I created a glass collage as ornamentation of a lounge two things separated this kind of work from the work with paintings and litographs. The one thing was the incredible strenght of colour that glass can contain and the other thing the necessity of working with simple flats.

For some years before this I had been working with a repetition of the motif sections in the picture thereby creating patterns. During the work with the glass collage I continued my work with repetitions but also with more patterns above each other in the picture. The ornamentation is placed in such a way that a footbridge passes in front of the picture, consequently the footbridge adds to the picture like one more pattern. In the window glass around the glass collage the crossbars from the windows in the roof are reflected. The reflections thus create a coalescence of many patterns.

In this way the ornamentation and the colouring of the house as a whole weave together colours and functional things.

The clear shapes and pure colours which I came to work with here resulted in the fact that even small shifts of colour- and shifts of lines had a strong effect precisely due to the simplicity.