Sprogø

I efteråret og vinteren 2000 udførte jeg en udsmykning til en af restauranterne på Hotel Nyborg Strand. Udsmykningen består af fem store malerier af Sprogø. Arbejdet med skitser i akvarel er udført på kutteren Cassiopeia og på selve øen. En del af projektet var også at jeg farvesatte restauranten.

Décoration d’un restaurant

À l’autome 2000 j’ai fait un travail de décoration du restaurant de l’hotel Nyborg Strand composé de cinq grands tableaux de l’île de Sprogø.

Decoration of restaurant

In the year 2000 I have made a decorating one of the restaurants at the hotel Nyborg Strand. The decoration will be five large paintings of the island of Sprogø.

Fra restauranten er der udsigt til Storebæltsbroen som ender ude i horisonten. Samtalen i restauranten kan komme til at handle om Sprogø, hvor den første bro ender. Denne samtale, håber jeg, vil blive stimuleret hvis øen er vist fra fem forskellige vinkler i malerierne.

Du restaurant on a une vue splendide sur le pont du “Storebælt” qui s’étend et disparaît dans l’horizon. Le theme est doc Sprogø où finit le premier pont. J’espère developper ce thème en montrant l’île de cinq angles différents dans mes tableaux.

From the restaurant there is a view of the bridge over the Great Belt ending on the horizon. Conversation in the restaurant could be about Sprogø, where the first bridge ends. I hope that such a conversation will be stimulated if the island is shown from five different angles on the paintings. The paintings will be part of the whole decoration of the restaurant which has my colouring, too.