O J Electronics Sønderborg

Stenrelief

I administrationsbygningen til O.J. Electronics i Sønderborg har jeg udført et skiferrelief på 3 x 6 m. Relieffet er udført af skifer med tre forskellige strukturer, glatsleben, flækket og elementer som er bearbejdet. Der er enkelte rytmiske bevægelser af figurer ned over fladen.

  Relief en pierre

Dans le bâtiment de administration chez O.J. Electronics à Soenderborg, Danemark, j’ai crée un relief en pierre 3 x 6 m. Le relief est crée en ardoise en trois différents surfaces. Le motif est les figures avec les rythmes.

Arbejde i stenfirma og opmuring af relief.