Midtfyns Gymnasium

 2011

Jeg har fundet inspirationen til udsmykningen i naturvidenskaben, nærmere bestemt: fotosyntesen, altså det fænomen, at lyset omdanner kuldioxid og vand til ilt og organisk stof.

Glasmaleriet på udsmykningen kan ses som et billede af urskoven, verdens lunger. De freskomalede elementer kan være et billede af ørkenen: mulighedernes land eller verdens krop. Lyset i neonrørene repræsenterer solens lys, som varmer jorden, gør verden synlig, og hvis energi grønkornene omskaber til liv.

De freskomalede elementer er lavet i den klassiske teknik, al fresco, hvor man maler på det våde pudslag. Glasmalerierne er brændt  ved 700 grader. Neonrørene er bøjet efter tegningen.

Den færdige udsmykning fungerer således, at neonlyset automatisk tænder, når der er mørkt udenfor, og slukker når der er lyst udenfor. Udsmykningen fortæller altså om dagens gang.

La photosynthèse

 J’ai trouvé l’inspiration pour la décoration dans le monde de la science, et plus précisement dans la photosynthèse: ce phènomène que la lumière change le gaz carbonique et l’eau  en oxygène et matière organique.

On peut voir la peinture sur vitrail dans la décoration comme une image de la forêt vierge, les poumons du monde. Les élèments peints à fresque peuvent être vus comme une image du désert, le pays des possibilités ou le corps du monde. La lumière dans les tubes à néon représente la lumière du soleil qui réchauffe la terre, rend le monde visible et dont l’énergie est transformée en vie par les grains de chlorophylle.

Les éléments peints à fresque sont faits dans la technique classique ‘al fresco’ où on peint sur l’enduit de plâtre humide. Les tubes à néon sont formés d’après le dessin.

La décoration est faite ainsi que la lumière à néon s’allume automatiquement quand il fait sombre dehors et s’éteint quand il fait clair dehors. La décoration raconte donc le rythme du jour.

 

Udsmykningens fire elementer er placeret i afdelingens centrale rum

 

 

Il y a quatre reliefs dans cette décoration, ici on voit comment ils sont placé.

Akvarelskitse til en af udsmykningens fire dele