Havet mellem øerne

I bogen er der gengivet akvareller fra Det Sydfynske Øhav og der er en tekst som beskriver mit arbejde med akvarelskitser på Iholm og Skarø. Fortællingen indeholder noget om de vikinger som var her. Jeg fortæller også om oplevelsen af at sejle og om mødet med mennesker.

Dans le livre il y a des aquarelles du archipel de la Fionie du Sud. Il y a aussi un texte, où je raconte de mon travail avec des aqurelles sur Iholm et Skaroe. Le récit raconte de la vie des Vikings qui étaient ici. Je parle aussi de voile et de rencontres.