Jens Uffe Rasmussen

Svendborg Sygehus
Farvesætning af den 6000 m2 store Psykiatriske afdeling på Svendborg Sygehus.1994-95.

Farver på Psykiatrisk afdeling

I to år arbejdede jeg med farvesætningen af Psykiatrisk Afdelings nye hus. Jeg fik opgaven af Fyns Amts Kunstudvalg før byggeriet var begyndt. Det spændende ved at få opgaven så tidligt i forløbet er, at man kan bestemme farverne på alt, og dermed kan føre en ide helt igennem.

Det begyndte med en overordnet farveplan før byggeriet var påbegyndt. Mens bygningen blev rejst malede jeg på skitser af rumforløb for at finde og afprøve farveforløb. Der skulle nogle steder være harmoniske forløb og andre steder kontrast fulde skift. Det var altså ideen at få huset til at fremstå som et stort maleri.

Da realiseringen af farvesætningen nærmede sig, malede jeg store farveprøver og fik skaffet prøver af stof til møbler og gardiner, linoleum, armaturer etc., så nu kom alle detaljer med. Jeg lavede en beskrivelse med farvenumre og fabrikater, så alt kunne bestilles eller males i de valgte farver. På byggepladsen fulgte jeg med i arbejdet og justerede farverne, når det var nødvendigt.

Det gennemgående på selve afdelingerne er, at der er en sammenstilling af dæmpede farver og rene farver, så indtrykket er roligt og farvemættet. Der er ingen hvide vægge i dette hus.

Forhallen er inspireret af provinsbyens små malede huse. De varme okker farver fortsætter fra gaderne ind i forhallen, så overgangen mindskes. Det gør det måske nemmere at gå ind her, fordi det kliniske ikke mærkes.
I de små gangrum, trapperum og elevatorer er der mange stærke farver på alt, for at give en oplevelse i de rum hvor man kun opholder sig i kort tid.

På denne måde er der, med glascollagen og farvesætningen, vævet noget kreativt sammen med det funktionelle.

farveproeve.jpg (16321 bytes)

Couleurs dans un hôpital psychiatrique

Pendant deux ans j’ai travaillé avec les couleurs dans un nouvel hôpital. C’est intéressant quand on est responsable du choix des couleurs partout.

C’est comme une grande peinture il y a des passages harmonieux et des endroits avec des couleurs fortes avec des contrastes.

Avec une ambiance différente de couleur dans chaque pièce et le collage de verre ( regardez une autre page ) un moment créatif est ajouté à cette maison fonctionnelle.

psyk.gang.jpg (7898 bytes)            psyk_k.jpg (8129 bytes)  

Colours in the psychiatic ward.

For two years I worked with the composition of the colours in the new building of the psychiatic ward. The assignment was given to me by the Art Commitee of Funen County before the building was initiated. The exciting thing about getting the assignment that early was that I could decide the colours of everything and thereby put one idea completely through.

I started out with a general plan of the colouring before the building started. While the buildings were erected I painted some sketches of the progression of the rooms in order to find and test the progression of colours.In some places I wishes to made harmonic progressions and in other places complete colour changes.The idea was to make the whole house appear like a large painting.

When the actual painting of the building approached I painted large colour samples and obtained samples of the material for furniture, curtains, linoleum , fittings and so on so that all details were included.I made a description with numbers of colours and products so that everything could be ordered or painted in the chosen colours.At the building site I kept up to date with the work and made adjustments in the colours when necessary.

The overall feature in the wards themselves is that there is a composition of subdued colours and pure colours so that the impression becomes calm and colourful. There are no white walls in the house.

The lobby is inspired by the small painted houses of the provincial town. The warm ochre colours are continued from the streets outside into the lobby so that the transition is diminished. The idea is to make it easier to walk in this way because the clinical atmosphere is absent.

In the small corridors, stairways and lifts everything has been given strong colours in order to give the passer-by an impression in rooms where you don't spend much time.

In this way the creative aspect has been wowen into the functional aspect.

 

 

Tlf: +45 24252544

E-mail: jur@jensufferasmussen.dk