Jens Uffe Rasmussen

Guldfeldt
Tømrer - snedkerfirmaet Guldfeldt, Odense, farvesætning ude og inde, 1997.

Farvesætning

Administrationsbygningen til tømrer – snedkerfirmaet Guldfeldt i Odense er farvesat både ude og inde. Farverne udvendig er valgt så de giver sammehæng med de gamle industribygninger i kvarteret. Uden at miste sammenhængen er farverne dog valgt, så disse nye bygninger er blevet solister i området.
De to bygningers farver er komplementære for at give et dynamisk udtryk. Den tredje bygning er neutral grå.
Indvendig er der valgt lette varme farver på væggene og mørke kraftige farver på de bærende søjler.

guld.jpg (18798 bytes)

Guldfeldt

Pour le bâtiment d'administration d'une entreprise de charpentier j'ai choisi des couleurs qui donnent un impression de dynamique. A la intérieur il y a des couleurs chaudes aux murs et des couleurs fortes sur les colonnes.

Guldfeldt

The administration building for the carpenter company Guldfeldt in Odense has been coloured both inside and outside.Outside the colours have been chosen so that they connect with the old industrial buildings in the neighbourhood. Without loosing this connexion the colours have been chosen, however, so that these new buildings stand out as soloists in the area.
The colours of two of the buildings are complementary colours in order to give a dynamic impression. The third building is neutrally grey.
Inside light warm colours have been chosen for the walls and dark heavy colours for the ( load-bearing) pillars.


Tlf: +45 24252544 E-mail: jur@jensufferasmussen.dk