Jens Uffe Rasmussen

O.J.Electronics

Stenrelief

I administrationsbygningen til O.J. Electronics i Sønderborg har jeg udført et skiferrelief på 3 x 6 m. Relieffet er udført med skifer med tre forskellige strukturer, glatsleben, flækket og elementer som er bearbejdet. Det er en enkel rytmiske bevægelser af figurer ned over fladen.

  Relief en pierre

Dans le bâtiment de administration chez O.J. Electronics à Soenderborg, Danemark, j'ai crée un relief en pierre 3 x 6 m. Le relief est crée en ardoise en trois différents surfaces. Le motif est les figures avec les rythmes.


Tlf: +45 24252544 E-mail: jur@jensufferasmussen.dk